Historien om de første indbyggere på De Kanariske Øer

I sporene på de kanariske indfødte

De oprindelige folkeslag, kanarierne, stammede fra berberne og boede på De Kanariske Øer, indtil kongeriget Kastilien erobrede øerne i årene 1402 til 1496. Selvom de forskellige folkeslag havde fælles rødder, havde hver enkelt ø sine egne love og skikke, hvilket ofte skabte konflikter mellem folkeslagene.

Contenido

Det vurderes, at de første bosættere ankom til øerne omkring det 5. århundrede f.Kr. Øernes oprindelige folk boede således næsten 2000 år i isolation på øerne og skabte deres egen kultur og livsstil, som var tilpasset den vilde natur og de vulkanske omgivelser.

Contenido

Det oprindelige kanariske folk var de eneste indfødte, som boede i denne del af Atlanterhavet, også kaldet Makaronesion. De fleste boede i huler, men på Lanzarote og Gran Canaria har man fundet rester af bebyggelser. Økonomien var baseret på jagt og dyrehold og i enkelte tilfælde jordbrug. Indfødte dyr som geder og får spillede en afgørende rolle for folkenes overlevelse, idet man ikke blot brugte dyrene til ost, smør og kød, men også lavede tøj af deres pels og værktøj af deres knogler. Det oprindelige kanariske folk er et eksempel på kulturel udvikling under ekstreme forhold, som i dag kan opleves tæt på takket være den store kulturelle og arkæologiske arv, der findes bevaret.

Contenido

Arkæologiparken Cenobio de Valerón på Gran Canaria er et kæmpestort kornkammer, som de oprindelige beboere på øen anvendte til opbevaring af korn. Området består af mere end 300 kornsiloer i form af små huler, der er boret ind i den bløde stenmasse og forbundet på flere niveauer. Besøg kan foregå frit og i egen rytme, mens man oplever dette stykke forhistorisk ingeniørkunst og fordyber sig i øens kulturelle arv, eller man kan hyre en guide til at fortælle om de mange hemmeligheder, området gemmer på.

Contenido

La Cueva Pintada er et af øernes vigtigste arkæologiske fund. Området består af en samling huse rundt om en klippehule.  For at komme ind hulen skal man først krydse en gangbro hen over ruinerne af den gamle bebyggelse, og hvorfra man kan se, hvordan de gamle boliger var organiseret og placeret. Hulens indre giver mulighed for at betragter de geometriske motiver, som dækker væggene, og som er et tydeligt eksempel på datidens kunstneriske udtryk. Takket være en glaskuppel, som beskytter hele hulehvælvingen, kan man se det hele på tæt hold.

Contenido

Ligesom visse andre civilisationer praktiserede det oprindelige kanariske folk ritualet med mumiebegravelser. Undersøgelser har vist, at deres teknik og raffinerede metoder var helt på niveau med dem, ægypterne anvendte. Selvom dette ritual kun var typisk for de oprindelige folkeslag på Tenerife (kaldet ”guanches”) og Gran Canaria (kaldet ”canarios”), betragtes mumierne i dag som det vigtigst levn fra den oprindelige kultur.

Contenido

Mumierne kan oplevet tæt på ved at besøge Museo de la Naturaleza y el Hombre de Tenerife (Arkæologisk Museum), hvor man kan se over 140 balsamerede fund og 12 fuldt bevarede mumier, deriblandt nogle af øernes ældste, som er mere end 17 århundreder gamle.

Contenido

Selvom tilstedeværelsen af de oprindelige folk blev begrænset med den spanske erobring i det 15. århundrede, har nutidens forskning og kulturelle bevidsthed bidraget til, at den oprindelige kultur er meget tilstedeværende på alle øerne. Således finder vi på La Palma (hvor indbyggerne kaldes ”benahoaritas”) arkæologiparken Cueva de Belmaco med forskellige fund. Ligeledes finder vi El Julan på El Hierro (hvor indbyggerne kaldes ”bimbaches”), det arkæologiske museum på La Gomera (hvor indbyggerne kaldes ”gomeritas”), el Museo Canario på Gran Canario (hvor indbyggerne kaldes ”canarios”) og forskellige levn på Lanzarote og Fuerteventura (hvor indbyggerne kaldes ”majos”), som alle råder over en vigtig kulturarv, som får os tættere på De Kanariske Øers ældgamle historie.