Hvorfor er La Palma kendt som "vulkanernes land"?

Udbruddene, en unik hændelse, der har fundet sted i millioner af år

Et jordskælv efterfulgt af en knæk og, til sidst, en eksplosion. Sådan fornemmede indbyggerne i Valle del Aridane, at en ny vulkan var opstået fra jordens indre. En enorm buldren ændrede La Palmas historie, og omformede landskabet, orografien og indbyggernes liv.

Contenido

Det er overraskende nok ikke noget nyt. Dette fænomen har forekommet i tre millioner år, da øen opstod fra havbunden til dags dato. Faktisk forekom det sidste udbrud på øen for 50 år siden. Derfor er La Palma kendt som "vulkanernes land".

Contenido

De Kanariske Øers vulkanske oprindelse skyldes deres beliggenhed på kanten af den afrikanske kontinentalplade og nordatlantens oceanskorpe. Den første, der opstod, var Fuerteventura, selvom de alle opstod for cirka 35 millioner år siden, i Oligocæn, på grund af optrængningen af magma gennem frakturerne, der forbinder planetens indre med overfladen.

Skabelsesprocessen er lige så enkel som fascinerende. Gennem århundrederne har lavaen for de undersøiske udbrud akkumuleret sig indtil den har nået havets overflade og forårsaget forskellige og meget varierede vulkaner på overfladen. Processen tager millioner af år, og faktisk er der stadig udbrud, der primært er basaltiske, som resulterer i små stromboliske vulkaner.

Contenido

I den kanariske urbefolknings kultur var der en ond ånd, der lurede på De Kanariske Øer. Noget i stil med djævlen, og som fik navnet Guayota. Urbefolkningen relaterede denne figur med ild, de vulkanske processer og ødelæggelsen, de efterlod sig. Denne boede inde i jorden, særligt i Teide, som var anset for værende ligesom helvede.

Indtil det 20. århundrede var det normalt, at man på De Kanariske Øer anvendte navne på helgener til at navngive de nye vulkaner, som det f.eks. er tilfældet med vulkanen San Antonio. Inden for det sidste århundrede er det imidlertid blevet mere normalt at anvende de oprindelige stednavne for de enkelte øer for at give navn til vulkanerne, der opstår der, f.eks. vulkanen Teneguía. Udbruddet, der fandt sted i 2021, har endnu ikke fået noget officielt navn, selv om den ofte omtales som Tajogaite, som er navnet på et sted i nærheden af området, hvor vulkanen opstod.

Contenido

Fra den første indledende buldren startede vulkanen en eruptiv proces, der forårsagede en række reaktioner, som ændrede hverdagen i Valle de Aridane og de nærliggende kommuner.

Contenido

Dette udbrud genererede en energi på 286,2 terawatttimer (TWh) – et tal, der er 1.000 gange højere end det, der blev genereret af La Palma hele det foregående år. Strømmen af lava fra hovedkrateret blev op til 600 meter høj, og den pyroklastiske søjle oversteg en højde på 9.000 meter på visse tidspunkter.

Contenido

Hver mindste udvikling af vulkanen medførte en ændring med stor indvirkning på oplandet, særligt i nærheden af keglen, tæt på de aktive lavastrømme og de omkringliggende områder, på grund af nedfaldet af aske og vulkansk materiale. I løbet af de 85 dage, udbruddet varede, befandt hele øen sig i en konstant fase af forandring og afventning af den endelige slutning med håbet om at starte en ny etape mærket af samfundsøkonomisk genopretning og genopstandelsen af floraen og biodiversiteten i et helt nyt naturligt habitat.

Contenido

Tak til dr. Juana Vegas Salamanca, koordinator for forskningsgruppen for kulturarv og geodiversitet i det spanske institut for geologi og mineforskning (rådet for videnskabelig forskning), for samarbejdet i forbindelse med udarbejdelsen af denne artikel.