Sejlads under en himmel og over en havbund med miljøbeskyttelse

De Kanariske Øer er et område, der er særligt sårbart over for klimaændringerne. Turistsektoren i øgruppen har forstærket dens forpligtelse til bæredygtig turisme og fokuserer på klimaneutralitet. Målingen af CO2-fodaftrykket, dekarboniseringen, regenereringen og beskyttelsen af økosystemer er nogle af indsatsområderne til at nå en nulværdi så hurtigt som muligt. Og altid før 2050.

Imagen
Marina Corralejo. Fuerteventura
Marina Corralejo. Fuerteventura
Contenido

Turismen er én af de primære motorer i De Kanariske Øers økonomi. Og selv om det er en meget konkurrencepræget branche, der skaber rigdom og arbejdspladser, så satser den på en bæredygtig turisme og er forpligtet over for miljøet. Øhavet er et territorium, der er yderst sårbart over for klimaændringer, og det er afgørende at træffe forebyggende foranstaltninger for at fremme sektorens kulturelle og strategiske ændring.

De Kanariske Øer har forstærkets deres forpligtelse til klimaneutralitet gennem handlingsplanerne i Agenda 2030. I denne plan fastsættes år 2030 som mål for at reducere drivhusgasemissionerne i turismeøkosystemet med 50 % og nå en nettoværdi på nul så hurtigt som muligt. Og altid før 2050.

Contenido

Bæredygtigheden af De Kanariske Øer som destination er et sats på bevidsthed og en økonomisk og konkurrencemæssig mulighed. Derfor har øgruppen udviklet en masterplan for klimahandling 2022-2030, og den er føjet til Glasgow-erklæringen om klimaindsats inden for turisme.

Dette dokument er tilgængeligt for alle virksomheder inden for sektoren og består af fem indsatsområder. Målingen af CO2-fodaftrykket, dekarboniseringen, regenereringen og beskyttelsen af økosystemer, samarbejdet med private virksomheder og endelig finansiering i form at tilskud og incitamenter.

Contenido

Den samme brise fra passatvinden, der tiltrækker sejlere til De Kanariske Øer, forhindrer dannelsen af skyer. Det har gjort øgruppen til ét af de steder i Europa med klarest himmel. Men øerne har også sørget for at beskytte denne himmel og undgå, at den påvirkes af lysforureningen og beskytter den med "himmelloven" (Ley del Cielo). Denne lov kontrollerer blandt andet lysforureningen samt den radioelektriske og atmosfæriske forurening og regulerer flyruterne for at fremme stjerneobservation.

Alt dette gør De Kanariske Øer til et sandt paradis for natsejlads. Få steder i verden kan man se mælkevejen med en sådan klarhed som på himlen i øhavet. Derudover vil sejlere, der lægger til på Tenerife, La Palma og Fuerteventura, have adgang til områder, der er anerkendt som Reserva Starlight. Det er områder, der bevarer den naturlige lyspåvirkning, og unikke steder til at foretage stjerneobservation.

Contenido

De Kanariske Øer er blevet ét af de vigtigste steder i Europa til at observere hvaler og delfiner i frihed. Havets rigdom er internationalt anerkendt for kvaliteten og klarheden af vandet samt varieteten af dets fauna.

At finde områder i øhavet, hvor man kan observere disse havdyr, er en stor tiltrækningskraft for sejlentusiaster. De kan kombinere sejladsen med glæden ved at være ledsaget af hvaler og delfiner på deres søfart. Mange af disse dyr opholder sig desuden permanent i vandet omkring øerne, og det er derfor muligt at observere dem stort set alle årets dage.

Contenido

Derfor er der strenge regler for at bevare disse dyrs økosystem og forhindre, at de forsvinder fra havet omkring øerne. De både, der nærmer sig observationsstederne, skal følge anbefalingerne fra de professionelle inden for sektoren, og de virksomheder, der har beføjelse til at udføre observationsaktiviteter, skal have kendetegnet "Barco Azul". Dette mærke sikrer en respektfuld behandling af havreservatet og garanterer beskyttelsen af disse dyr.

Contenido

De Kanariske Øer er en bæredygtig turistdestination med mange strande med blåt flag. Men der er andre havrelaterede områder, hvor miljøforanstaltningerne har prioritet for at garantere bevaringen. Dette er tilfældet med visse havområder, der anses for værende havreservater på grund af deres særegenheder.

Der er på nuværende tidspunkt registreret tre havreservater i øgruppen, som har været beskyttet på grund af deres biologiske rigdom og diversitet. På disse steder gælder en særlig og restriktiv lovgivning for at reducere belastningen af området og garantere reproduktionen og gendannelsen af havlivet. Disse reservater er beliggende omkring øen La Graciosa og de små holme nord for Lanzarote, spidsen af La Restinga og Mar de las Calmas samt reservatet ved øen La Palma.

Contenido

Derudover arbejder mange lystbådehavne i øgruppen for og træffer foranstaltninger for at få tildelt det blå flag. Dette kendetegn belønner bl.a. miljøundervisning, ansvarlig brug af vand og elektricitet samt installationernes tilgængelighed og sikkerhed. På denne måde garanteres det, at disse steder implementerer bæredygtige foranstaltninger, og at de arbejder for at bevare havmiljøet, som er vitalt for et territorium bestående af øer i midten af Atlanterhavet.