Nautiske oplysninger for en sikker sejlads på De Kanariske Øer

Mere end 30 marinaer eller lystbådehavne til at tage imod alle skibstyper. De Kanariske Øer modtager hvert år hundredvis af både, der anløber til øgruppen for at nyde det milde klima og de fortrinlige sejlforhold. Nogle bliver i lange perioder. Andre forbereder deres sørejse over Atlanterhavet. Men alle behøver de detaljerede oplysninger om fortøjning, nautiske tjenester eller kommunikationskanaler. Her fortæller vi dig, hvor du kan finde disse oplysninger.

Imagen
Marina Muelle Deportivo. Gran Canaria
Marina Muelle Deportivo. Gran Canaria
Contenido

De Kanariske Øer er kendt for at være en meget sikker turistdestination. Og denne sikkerhed, det være sig til lands såvel som til vands, er én af de mest værdsatte karakteristika i forhold til andre sejldestinationer, selv for de strikte europæiske standarder.

Sejlads på De Kanariske Øer kan være temmelig krævende. Selvom passatvindene giver øhavet fortrinlige sejlforhold, kan der dog være øjeblikke, der kræver en vis erfaring. Derfor er nogle af de mest grundlæggende elementer for en hvilken som helst sejler i verden at kunne finde en god havn til at søge ly i, få repareret skibet samt et komplet netværk af kommunikation med maritime beredskabstjenester. Og alt dette finder du i øgruppen, hvilket gør sejladsen til en unik, men frem for alt sikker, oplevelse.

Contenido

Selv om der er et stort udvalg af lystbådehavne og marinaer på De Kanariske Øer, anbefales det at reservere fortøjning på forhånd. Ved at planlægge ruten, destinationshavnene og dagene med sejllads er man garanteret en rolig nat, som en fortøjning ved en havn indebærer. Og derved undgår man at skulle lede efter et beskyttet sted til at kaste anker.

Derfor anbefales det, før du rejser, at kontakte destinationshavnen for opdaterede oplysninger, ligesom du kan få anbefalinger og information om de tjenester, marinaen tilbyder. Selvom der hele tiden er flere og flere online reservationstjenester, og det er muligt at finde detaljerede oplysninger på marinaernes hjemmesider, er det bedste, man kan gøre, at kontakte havnekontoret direkte, det være sig via e-mail eller telefonisk.

Contenido

Der er også tidspunkter på året, hvor det kan være kompliceret at finde et fortøjningssted. Derfor er det afgørende for en rolig og sikker rejse at kende De Kanariske Øers særegenhed og planlægge på forhånd.

Fra september til november kan det være svært at finde ledige fortøjningssteder. Øgruppen modtager et stort antal skibe, der forbereder sig på at krydse Atlanterhavet. Det er den bedste tid på året til at begive sig ud på denne søfart. Der er derfor hundredvis af skibe fordelt ud over de forskellige øers marinaer, hvor de forsyner sig med mad, foretager reparationer eller blot slapper af inden søfarten mod Amerika.

Contenido

De Kanariske Øer har mere end 30 marinaer og lystbådehavne med kapacitet til både af en hvilken som helst type og forskellige længder. Disse anlæg kan være private eller offentlig ejendom tilhørende den spanske stat eller den kanariske lokalregering. Hver havn organiserer sin logistik for at imødekomme efterspørgslen og giver gennem de enkelte hjemmesider alle de oplysninger, sejlerne bør vide.

Contenido

Kommunikationskanalen VHF, hvor man bør melde sin ankomst, er angivet på hver enkelt hjemmeside. Det anbefales at anvende denne kommunikationskanal til at sætte sig i kontakt med havnekontoret eller havnefogeden og følge instruktionerne. I visse tilfælde har marinaerne et særligt "venteområde", hvor man bør lægge til først for at foretage alt det administrative. Det er også normalt, at havnepersonalet hjælper med fortøjningen.

Contenido

Hjemmesiderne for de kanariske havne tilbyder detaljeret information og service vedrørende sejladsen og en liste over alle havne af almen interesse, lysbådehavne samt havneanlæg. Blandt informationstjenesterne kan nævnes udsendelse af vejrudsigter og varsler vedrørende forhold, der kan påvirke sikkerheden, herunder vind og bølger samt tidevandsforholdene. Alt dette kan du finde via links på det spanske meteorologiske instituts hjemmeside (Agencia Estatal de Metereología).

Andre relevante oplysninger, du kan finde, er telefonnumre og radiofrekvenser til brug i nødsituationer samt søredningstjenester, der er aktive 24 timer i døgnet. Nødfrekvenserne på De Kanariske Øer er at finde på kanal 16-70 VHF, og nødtelefonen fra landjorden har nummer 900 202 202.

Contenido

Derudover er alle havnekontorer eller -fogeder, der modtager et nødopkald, i stand til at aktivere sikkerhedsprotokollen via et opkald til søredningstjenesten, som vil tage sig af at organisere og koordinere de nødvendige ressourcer. Kort sagt har De Kanariske Øer et komplet netværk af ressourcer, der garanterer en sikker sejlads.